Fluweelpootjes (Flammulina) in Nederland

FLuweelpootjes (Flammulina) in Nederland

a. Vruchtlichamen op wortels van de Kattendoorn in kalkgraslanden (nog niet uit Nederland bekend)

Kattendoornfluweelpootje, F. ononidis

a. Vruchtlichamen groeiend op hout

b. Sporen 8-11.5 x 3-4 μm, Q = 2.5-4

Langsporig fluweelpootje, F. elastica

b. Sporen korter dan 10 μm

c. Hoed warm geel tot roodbruin

d. Sporen 6.0-9.5 x 3.0-4.0 μm; Q = 2.0-2.5

Gewoon fluweelpootje, F. velutipes

d. Sporen 6.0-7.5 x 3.5-4.5 μm; Q = 1.4-1.8 (nog niet uit Nederland bekend)

Populierfluweelpootje, F. populicola

c. Hoed bleek

e. Hoed wit tot crème; sporen met Q > 2; in de winter

Witte vorm van het Gewoon fluweelpootje, F. velutipes var. lactea

e. Hoed wit tot geel; sporen met Q = 1.4-1.8; vaak al vroeg in de zome

Zomerfluweelpootje, F. fennae