Over mij

Ik ben geboren op 16 april 1949 in de mooie stad ‘s-Gravenhage en groeide op aan de rand van deze sterk groeiende stad, waar ik alle mogelijkheden had om de polders en duinen te verkennen. Ik was dan ook al heel jong erg geïnteresseerd in de natuur.

In 1967 ging ik in Leiden studeren en kwam al spoedig in aanraking met het Rijksherbarium. In 1970 startte ik met een studie van de taailingen (Marasmius) van Nederland onder leiding van Kees Bas. In die tijd kon je nog vrijelijk gebruik maken van de mogelijkheid om ook in andere vakgebieden te snuffelen. In 1975 haalde ik mijn doctoraaldiploma met als hoofdvak mycologie en als bijvak Noorse taal en literatuur. In juni 1981 promoveerde ik op een proefschrift over de systematiek en verspreiding van Satijnzwammen in Europa. En sindsdien ben ik aan de studie van paddenstoelen verslingerd gebleven. Mijn loopbaan heeft zich voornamelijk afgespeeld op het Herbarium, dat nu is opgegaan in het Museum Naturalis. Na mijn pensionering in 2011 ben ik actief gebleven in de mycologie als honorair medewerker.

Mijn wetenschappelijk werk richt zich vooral op de studie van plaatjeszwammen. Ik ben wereldspecialist in de Satijnzwammen (Entoloma), waarvan wereldwijd zo’n 2500 soorten bekend zijn, en misschien nog wel evenveel nog niet bekend. Zelf heb ik in de loop der jaren naar schatting 250 nieuwe soorten beschreven, voornamelijk uit Europa en uit Tasmanië, waar ik een achttal jaren heb samengewerkt met Genevieve Gates van de universiteit van Hobart.

Daarnaast ben ik als eindredacteur en auteur betrokken bij een groot project over de Nederelandse plaatjeszwammen, die de mooie Latijnse titel Flora agaricina neerlandica draag. Recent verscheen daarvan het zevende deel over Boleten en Melkzwammen: een kloek boek van ruim 650 bladzijden met honderden kleurenfoto’s. Ik hoop de komende jaren nog aan een aantal delen mee te werken.

Mijn hobbies zijn zingen en schilderen. Ik ben al bijna 40 jaar lid van het Residentie Bachkoor in Den Haag, waar ik de tenoren versterk. Ik schilder, en ben lid van de schilderclub het Gouwepalet. Bij Janni Hagoort in Ouderkerk aan den IJssel ben ik al jaren regelmatig aan het etsen

Tenslotte heb ik sinds enkele jaren ook veel plezier in het verven van wol met paddenstoelen. De wol wordt verwerkt in allerlei breisels, en ik geef ook eenmaal per jaar een cursus op het Aterlier de Schapekop in Nieuwpoort.